25, 26 en 27 mei in Rotterdam

Onderwijs Research Dagen


Bij de ORD2016 zijn vier typen bijdragen mogelijk: een paperpresentatie, een gestructureerde posterpresentatie, een rondetafelgesprek en een symposium waarin een aantal aan elkaar gerelateerde presentaties wordt gehouden.

 

Sessieformats

  • Paper

In een paper wordt verslag gedaan van een onderzoeksproject, dat door één of meerdere onderzoekers is uitgevoerd. Voorstellen voor een paperpresentatie worden individueel ingediend en betreffen (bijna) afgerond onderzoek.

 

Na acceptatie
Tijdens de ORD houdt u een presentatie van maximaal 15 minuten. Het inbouwen van een interactief moment met de deelnemers aan de betreffende sessie wordt op prijs gesteld. Voor de totale presentatie (incl. interactie/discussie met de deelnemers) heeft u maximaal 25 minuten de tijd. Voor de presentatie van papers tijdens de ORD worden papers met een verwant onderwerp samengevoegd in een sessie.

 

  • Gestructureerde posterpresentatie

In een gestructureerde posterpresentatie ligt de nadruk op het tussentijds bespreken van bijvoorbeeld onderzoeksdesigns, instrumenten, theoretische inzichten of uitkomsten.
Dit is voor deelnemers een ideale gelegenheid om bijvoorbeeld hun onderzoeksplannen of tussentijdse resultaten met andere geïnteresseerden te bespreken en zodoende feedback te krijgen op hun plannen en/of ideeën. Voorstellen voor een posterpresentatie worden individueel ingediend.

 

Na acceptatie
Tijdens de ORD worden 5-10 posters in een sessie geprogrammeerd. U leidt in maximaal 3 minuten de poster plenair in waarna ruim de gelegenheid is om uw poster  met belangstellenden te bespreken. Posterpresentaties met een verwant onderwerp worden samengevoegd in één sessie. Formaat van de poster is A1 (staand).

 

  • Rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek biedt de mogelijkheid om met een beperkte groep deelnemers (maximaal 12) in gesprek te gaan over een onderzoeksidee, onderzoeksopzet of andere aspecten van onderwijsonderzoek. Voorstellen voor een rondetafelgesprek worden individueel ingediend.

 

Na acceptatie
Tijdens de ORD worden er drie rondetafelgesprekken in een sessie gehouden, voor elke gesprek 30 minuten. U houdt een korte inleiding van maximaal 5 minuten waarna u met de deelnemers in gesprek gaat over stellingen, problemen, of andersoortige discussiepunten.

 

  • Symposium

Een symposium duurt maximaal 90 minuten en bestaat uit drie of vier samenhangende paperpresentaties en een kritische bespreking door een referent. U kunt zelf het initiatief nemen om een symposium in te dienen, bijvoorbeeld als u met een groep onderzoekers aan een vergelijkbaar onderzoekonderwerp werkt.
Tevens wordt van u verwacht dat u een voorzitter en referent voor de betreffende sessie voorstelt.

 

Na acceptatie
De 90 minuten voorzien voor het symposium bestaan uit drie presentaties van ca. 20 minuten of vier presentaties van ca. 15 minuten, 15 minuten kritische bespreking door de referent en een discussie met de zaal.

 

Deelnemers van de ORD2016 kunnen bij het indienen van voorstellen in de Conftool aangeven of ze in principe bereid zijn met het voorgestelde onderwerp ook een bijdrage te willen leveren aan het Brugprogramma en zo ja op welke dag. Wanneer zij dit aangeven, wordt in een later stadium contact met hen opgenomen over de vervolgstappen.

ORD2016

25, 26 en 27 mei 2016

   @ord2016

 

Bekijk de filmpjes over de genomineerden voor de prijs voor de beste begeleider, het beste ps-artikel en het beste proefschrift.

 

Bekijk de film over het brugprogramma @ORD2016: Kom over de Brug!

 

Bekijk de sfeerimpressie van fotograaf Jan van der Meijde.

 

Bekijk de tweetwall ORD2016.