25, 26 en 27 mei in Rotterdam

Onderwijs Research Dagen


Indienen van een voorstel

Deadline voor het indienen van voorstellen is 23 januari 2016. Deze datum wordt niet verplaatst! Alleen voorstellen die zijn ingediend via Conftool en vóór afloop van de deadline, zijn beoordeeld.

 

Link naar ConfTool Conference Administration

Via Create account dient u een Username en een Password aan te maken.

 
Na het invullen van uw gegevens ontvangt u een e-mail met een link waarmee u uw account kunt valideren. Na het valideren kunt u inloggen en een voorstel indienen. Wanneer het indienen van uw voorstel succesvol is verlopen, ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

 

Vereiste gegevens voor indienen van een voorstel
Voor een paper  en poster  dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
• De titel van uw paper of poster
• Een samenvatting van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD2016)
• De divisie waarbinnen het voorstel wordt ingediend.
• Maximaal vijf keywords
• In de volgende stap moet u een pdf bestand uploaden. Vanwege het blinde reviewproces verzoeken wij u om geen namen te vermelden in het bestand. De pdf met het voorstel in de vorm van een doorlopende tekst van 750 à 1000 woorden (inclusief referenties, tabellen en figuren) moet ieder van de volgende elementen bevatten:
- Onderzoeksdoel
- Theoretisch kader
- Onderzoeksmethode
- (Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies
- Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage.


Voor een rondetafelgesprek  dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
• De titel van uw rondetafelgesprek
• Een samenvatting van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD2016)
• De divisie waarbinnen het voorstel wordt ingediend
• Maximaal vijf keywords
• In de volgende stap moet u een pdf bestand uploaden. Vanwege het blinde reviewproces verzoeken wij u om geen namen te vermelden in het bestand. De pdf met het voorstel in de vorm van een doorlopende tekst van 750 à 1000 woorden (inclusief referenties, tabellen en figuren) moet ieder van de volgende elementen bevatten:
- Onderzoeksdoel
- Theoretisch kader
- Onderzoeksmethode
- (Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies
- Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage
- Onderwerpen voor de discussie.

 

Voor een symposium  dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
• De titel van het symposium
• Een samenvatting over het gehele symposium van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD2016)
• De divisie waarbinnen het voorstel wordt ingediend
• Maximaal vijf keywords die de inhoud van het symposium beschrijven
• Naam, affiliatie en e-mailadres van de voorzitter (1) en referent (2) van de sessie. Bij meerdere referenten kunnen extra regels toegevoegd worden.

In de pdf wat u toevoegt, kunt u  in de algemene inleiding nog meer details beschrijven.

 

Vervolgens wordt voor elk van de bijdragen in het symposium de volgende informatie gevraagd:
• Naam, affiliatie en e-mailadres van de auteurs
• De titel van de bijdrage
• Een samenvatting van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD2016)


In de volgende stap moet u één pdf bestand uploaden. Vanwege het blinde reviewproces verzoeken wij u om geen namen te vermelden in het bestand.

De pdf bevat zowel de algemene inleiding op het symposium als alle afzonderlijke bijdragen. Het totale bestand telt maximaal 2500 woorden (inclusief referenties, tabellen en figuren) en omvat:

• De inleiding op het symposium van niet meer dan 500 woorden, met de elementen:
- De doelstellingen van de sessie
- Een overzicht van de presentatie
- De wetenschappelijke betekenis
- De structuur van de sessie

• De tekst van iedere bijdrage bevat de volgende elementen (in maximaal 500 woorden per bijdrage):

- Onderzoeksdoel
- Theoretisch kader
- Onderzoeksmethode
- (Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies
- Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage.

 

Deelnemers van de ORD2016 kunnen bij het indienen van voorstellen in de Conftool aangeven of ze in principe bereid zijn met het voorgestelde onderwerp ook een bijdrage te willen leveren aan het Kom over de brug en zo ja op welke dag. Wanneer zij dit aangeven wordt in een later stadium contact opgenomen over de vervolgstappen.

 

ORD2016

25, 26 en 27 mei 2016

   @ord2016

 

Bekijk de filmpjes over de genomineerden voor de prijs voor de beste begeleider, het beste ps-artikel en het beste proefschrift.

 

Bekijk de film over het brugprogramma @ORD2016: Kom over de Brug!

 

Bekijk de sfeerimpressie van fotograaf Jan van der Meijde.

 

Bekijk de tweetwall ORD2016.