25, 26 en 27 mei in Rotterdam

Onderwijs Research Dagen


Voorstel indienen
Zoals elk jaar nodigen wij u – onderzoekers, lectoren, promovendi, master-studenten, kortom iedereen die onderzoek in of naar het onderwijs doet – uit om een voorstel in te dienen voor het presenteren van uw onderzoek in de vorm van een paper, een poster, een rondetafelgesprek of een symposium, binnen één van de divisies. Bij het menu-item deelthema's vindt u per divisie een link naar VOR-website, waar de speerpunten van de divisies staan aangegeven.

 

Deelnemers van de ORD2016 kunnen bij het indienen van voorstellen in de Conftool aangeven of ze in principe bereid zijn met het voorgestelde onderwerp ook een bijdrage te willen leveren aan het Brugprogramma en zo ja op welke dag. Wanneer zij dit aangeven wordt in een later stadium contact met hen opgenomen over de vervolgstappen.

 

Tijdsplanning

01-dec-15 Start indienen voorstellen
2-jan-16 Start inschrijving ORD
23-jan-16 Deadline indienen voorstellen (datum wordt niet verplaatst!)

half maart

Bericht van acceptatie/afwijzing voorstellen
16-mrt-16 Start indienen papers
1-apr-16 Einde vroegboektarief
18-apr-16 Deadline aanleveren papers aan voorzitters en referenten

 

Beoordeling

Elke bijdrage wordt beoordeeld door twee beoordelaars. In geval van twijfel of onvoldoende overeenstemming tussen de beoordelaars beslist de congrescommissie. Acceptatie kan mede afhankelijk zijn van het aantal ingediende voorstellen. De uitkomst van de beoordeling leidt tot één van de volgende conclusies:

  1. Geaccepteerd
  2. Voorwaardelijk geaccepteerd
  3. Afgewezen

De indieners ontvangen uiterlijk half maart 2016 uitsluitsel over het resultaat van de selectieprocedure. In geval van ‘voorwaardelijk geaccepteerd’ wordt daarbij aangegeven waar aanpassingen noodzakelijk zijn.
Elke indiener van een geaccepteerd voorstel dient zich ook apart te registreren als deelnemer van de ORD2016. Dit kan vanaf 2 januari via tabblad ‘Inschrijven'.
 

Taal
De voertaal op de ORD is Nederlands, ook wat het indienen van voorstellen betreft. Dit laat onverlet dat het Nederlands niet een barrière mag zijn voor buitenlandse promovendi en medewerkers. Bij wijze van uitzondering is het dus mogelijk dat indiening in het Engels plaatsvindt door onderzoekers die het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Voor Nederlandstalige onderzoekers geldt echter dat zij uitsluitend in het Nederlands mogen indienen. Van hen zullen Engelstalige voorstellen niet worden geaccepteerd.

 

Beschikbare media
Voor de presentatie van papers en symposia is een beamer en een PC/laptop beschikbaar. Voor de presentatie van een poster wordt u gevraagd een poster op A1 format mee te nemen. Voor de rondetafelgesprekken zijn geen ondersteunende media beschikbaar.

ORD2016

25, 26 en 27 mei 2016

   @ord2016

 

Bekijk de filmpjes over de genomineerden voor de prijs voor de beste begeleider, het beste ps-artikel en het beste proefschrift.

 

Bekijk de film over het brugprogramma @ORD2016: Kom over de Brug!

 

Bekijk de sfeerimpressie van fotograaf Jan van der Meijde.

 

Bekijk de tweetwall ORD2016.