25, 26 en 27 mei in Rotterdam

Onderwijs Research Dagen


Keynote speaker woensdag 25 mei 2016: Prof. dr. Geert ten Dam

 

 

 

Onderwijs als belangrijke emancipatiemotor

In haar keynote gaat Geert ten Dam in op de bijdrage die onderwijsonderzoek kan leveren aan de stad en aan haar burgers. Onderwijs is een belangrijke emancipatiemotor. Goed onderwijs vaart wel bij een sterke organisatie van de ‘kennisketen’. Alle leerlingen moeten daarvan profiteren.

 

CV Geert ten Dam

Prof. dr. Geert ten Dam (1958) is hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 18 december 2015 kroonlid van de SER. Zij was rector van de universitaire lerarenopleidingen (1998 – 2009) en voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen van de UvA . Ten Dam was tien jaar verbonden aan de Onderwijsraad, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Ze maakt deel uit van verschillende raden van toezicht en adviescommissies, waaronder het Platform Onderwijs2032.

Keynote speaker woensdag 25 mei 2016: Montserrat Gomendio

How can the Netherlands move its school system “from good to great”? This report draws on international experience to look at ways in which the strong Dutch school system might go further still on the path to excellence. Clearly the Dutch school system is one of the best in the OECD, as measured by PISA and PIAAC and is also equitable, with a very low proportion of poor performers. The report therefore proposes an incremental approach to reform, building on strengths while responding to some emerging challenges. The Netherlands should strengthen the quality of early childhood education and care, revisit policies related to early tracking with more objective testing and track decisions, and enhance the permeability of the system. It should develop the professionalism of teachers and school leaders through enhanced collective learning and working, while at the same time strengthening accountability and capacity in school boards. This report will be valuable not only for the Netherlands, but also to the many other education systems looking to raise their performance who are interested in the example of the Netherlands.

Slideshare Montserrat Gomendio, Deputy director OECD directorate for Education and skills 

Keynote speaker donderdag 26 mei 2016: Prof. James A. Banks

 

James Banks is een specialist op het terrein van multiculturele onderwijs en social studies en heeft veel gepubliceerd op deze terreinen.

 

Keynote: Diversity and Citizenship Education in Multicultural Nations

Immigration is increasing racial, ethnic, cultural, linguistic, and religious diversity in nations around the world, which is challenging existing concepts of citizenship and citizenship education. In this lecture, Professor Banks will describe why nation-states need to construct novel ideas about citizenship and citizenship education that accommodate new population groups but also foster national unity. Multicultural nation-states need to balance unity and diversity and invent new conceptions of nationality that accommodate diverse groups. Professor Banks will describe the challenges to citizenship caused by ethnic, cultural, linguistic, and religious diversity and maintain that citizenship education should be transformed and help students to develop reflective cultural, national, regional, and global identifications and the knowledge and skills needed for civic engagement.

 

CV James A. Banks

James A. Banks holds the Kerry and Linda Killinger Endowed Chair in Diversity Studies and is the founding director of the Center for Multicultural Education at the University of Washington, Seattle. Professor Banks is a past president of the American Educational Research Association and of the National Concil for the Social Studies. He is a specialist in social studies education and multicultural education and has written widely in these fields. His books include Teaching Strategies for Ethnic Studies; Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching; Educating Citizens in a Multicultural Society; and Race, Culture, and Education: The Selected Works of James A. Banks. Professor Banks is the editor of the Handbook of Research on Multicultural Education; The Routledge International Companion to Multicultural Education; Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives; and the Encyclopedia of Diversity in Education, published by Sage in both hard and electronic editions. He is also the editor of the Multicultural Education Series of books published by Teachers College Press, Columbia University. There are currently 58 published books in the Series with others in various stages of development. Professor Banks is a member of the National Academy of Education and a Fellow of the American Educational Research Association.

Research by Professor Banks on how educational institutions can improve race and ethnic relations has greatly influenced schools, colleges, and universities throughout the United States and the world. Professor Banks has given lectures on citizenship education and diversity in many different nations, including Australia, Canada, China, Cyprus, England, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Japan, Kenya, Korea, Malaysia, Norway, Portugal, Russia, Scotland, Singapore, Sweden, Turkey, and New Zealand. His books have been translated into Greek, Japanese, Chinese, Korean, and Turkish. A video archive and interview of Professor Banks appears on “Inside the Academy” at http://insidetheacademy.asu.edu/james-banks

Keynote speaker donderdag 26 mei 2016: Dr. Jelte Wicherts

De zwakke plekken van de hedendaagse wetenschap (en hoe die te versterken)

door  Jelte Wicherts, universitair hoofddocent in de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University

Hoewel het geloof in de wetenschap groot blijft, hebben de afgelopen jaren verschillende grote fraudezaken en niet herhaalbare onderzoeksvindingen geleid tot discussies over de zwakke plekken van het (sociaalwetenschappelijk) onderzoek. In deze keynote zal Jelte Wicherts vanuit zijn vakgebied de psychologie spreken over recent meta-onrzoek naar onder andere publicatiebias en vertekeningen die optreden doordat (sociale) wetenschappers hun onderzoeksgegevens meestal zelf analyseren terwijl ze verwachtingen hebben over de onderzoeksuitkomsten en belang hebben bij het kunnen presenteren van mooie uitkomsten. Hij bespreekt waarom veel gepubliceerde resultaten onvoldoende controleerbaar zijn en in replicatie-studies veelvuldig niet worden bekrachtigd. Hij eindigt met een positieve boodschap over recente ontwikkelingen die de wetenschap kunnen versterken, zoals toenemende transparantie, grootschalig replicatieonderzoek, en pre-registratie.

 

CV Jelte Wicherts

Methodoloog Jelte M. Wicherts (1976) is momenteel universitair hoofddocent in de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. In zijn onderzoek naar het meten van intelligentie bestudeerde hij de o.a. de vergelijkbaarheid van cognitieve tests over verschillende (etnische) groepen en de effecten van testangst (stereotype threat). Tegenwoordig is hij vooral bekend vanwege zijn meta-onderzoek naar hoe onderzoekers in de sociale wetenschappen, en dan met name psychologen, omgaan met de analyse van hun onderzoeksgegevens, welke fouten ze daarbij maken, en in hoeverre hun verwachtingen een effect kunnen hebben op de in de literatuur gepubliceerde resultaten. Hij publiceerde in vooraanstaande tijdschriften zoals  Psychological Methods en Intelligence, over statistische fouten in de literatuur, wetenschapsfraude, reproduceerbaarheid, publicatie bias, transparantie, en meta-analyse.

Keynote speaker vrijdag 27 mei 2016: Prof. dr. Folkert Kuiken

Taalbeleid in de grote stad

In zijn keynote gaat Folkert Kuiken in op 20 jaar taalbeleid in Amsterdam. De nota Naar betere resultaten vormde het begin van een lange weg van taalbeleid die in 1994 door de gemeente Amsterdam is ingezet. Ruim twintig jaar later is het tijd voor een terugblik: hoe heeft dit beleid zich in de loop der jaren ontwikkeld, welke knelpunten moesten daarbij worden overwonnen, wat er is bereikt, wat kunnen anderen daarvan leren en wat zijn aandachtspunten voor de toekomst?

 

CV Folkert Kuiken

Studie Frans (RuG) en Algemene taalwetenschap (UvA), dissertatie over de taalontwikkeling van jonge kinderen (UvA). Werkzaam als docent tweedetaalverwerving (VU en UvA) en sinds 2005 bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid (UvA). Tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) en (mede)auteur van diverse leergangen en handboeken op het gebied van (tweede)taalverwerving.

ORD2016

25, 26 en 27 mei 2016

   @ord2016

 

Bekijk de filmpjes over de genomineerden voor de prijs voor de beste begeleider, het beste ps-artikel en het beste proefschrift.

 

Bekijk de film over het brugprogramma @ORD2016: Kom over de Brug!

 

Bekijk de sfeerimpressie van fotograaf Jan van der Meijde.

 

Bekijk de tweetwall ORD2016.